Vytyčení hranice pozemku

Viz samostatná stránka věnovaná problematice vytyčování hranic pozemků.