Oprava chyby v evidenci katastru nemovitostí

 

Podkladem pro opravu chybného zobrazení objektů v katastrální mapě – tvaru a polohy hranic pozemků a budov je geometrický plán na opravu geometrického a polohového určení. Podmínkou pro opravu chyby je sepsání písemného prohlášení vlastníků pozemků, že hranice pozemků nebyla jimi měněna, není sporná ani nebyla zpochybněna, tzn. shoda všech sousedů na průběhu hranice pozemku. V některých případech je možné provést tzv. zpřesnění geometrického a polohového určení hranice pozemku.