Reality

Nechali byste si zkontrolovat ojeté auto předtím, než jej zakoupíte, abyste měli jistotu, že je v dobrém technickém stavu, že Vás nikdo nechce podvést? Stejně tak byste měli ještě před koupí nechat zkontrolovat hranice pozemku

Kontrola hranic pozemku by měla před jeho koupí být samozřejmostí, přesto se všeobecně velmi podceňuje. Nezřídka se setkáváme s případy, kdy člověk v dobré víře kupuje nemovitost v domění, že hranice pozemku jsou dány oplocením v terénu. Evidence katastru nemovitostí (KN) se však může velmi výrazně lišit, evidované hranice mohou být i v řádu metrů jinde. Nekupujte zajíce v pytli, spor o průběh ranice pozemku může skončit i soudem!

Chystáte se naopak prodat nemovitost? Pozemek s ověřenými, jasně definovanými hranicemi bude jistě serióznější nabídkou než parcela s hranicemi pouze na mapě nebo s pochybným oplocením. Vězte, že ani krásné oplocení nezaručuje shodu s evidovanou hranicí v KN!

Jste realitním makléřem? Neváhejte svému klientovi doporučit kontrolu hranic pozemku. Prokážete tím, že v procesu převodu nemovitosti nehodláte nic podcenit, naopak chcete svému zákazníkovi nabídnout profesionální služby. Zvýšíte šanci na prodej nemovitosti!

Detailní informace o problematice vytyčování hranic pozemků najdete zde.

 

Jak probíhá proces ověření hranic pozemku?

  • Je-li hranice v terénu vyznačena oplocením či jinými hraničními znaky, provedeme kontrolní zaměření a výsledky odborně porovnáme s evidencí katastru nemovitostí. Pokud zjistíme nesrovnalosti, navrhneme vhodné řešení. O výsledku šetření sepíšeme protokol.
  • Je-li hranice pozemku v terénu neznatelná, provedeme její vytyčení dle evidence KN se všemi náležitostmi dle předpisů (§87 a následující katastrální vyhlášky), tzn. že mimo jiné pozveme k seznámení s vytyčením vlastníky všech dotčených pozemků (sousedy) a vyhotovíme protokol. 

Proč využít našich služeb při převodu nemovitosti?

  • Kontrolou hranic pozemku do budoucna předejdete nepříjemným sporům
  • Zajistíme sepsání či kontrolu smluv pro převod vlastnictví
  • Zprostředkujeme výhodné financování nemovitosti