Další geodetické služby

Tyto stránky jsou věnovány čistě službám v souvislosti s katastrem nemovitostí.

Rádi Vám ale nabídneme široké spektrum dalších služeb, které jsou obsahem webu

www.geodet-kolin.cz