Historie evidence pozemků

O historii pozemkových evidencí se podrobně dočtete z de. Pro současnou evidenci katastru nemovitostí je velmi důležitý text od odstavce "  S tabilní katastr   " a dále.